• اطفال و استرابیسم
  • اوربیت و اکولوپلاستی
  • بخش‌های جراحی
  • قرنیه و سگمان قدامی
  • گلوکوم (آب سیاه)
  • متخصص چشم پزشکی
  • ویتره ورتین / لیزر

دکتر احمد عامری

اطفال و استرابیسم

دکتر جمال الدین نجفیان

متخصص چشم پزشکی

دکتر حبیب دژاگاه

ویتره ورتین / لیزر

دکتر حیدر امینی

گلوکوم (آب سیاه)

دکتر خلیل حمزه دوست

اوربیت و اکولوپلاستی

دکتر داریوش عمیدی راد

ویتره ورتین / لیزر

دکتر رضا ترابی

قرنیه و سگمان قدامی

دکتر رضا زارعی

گلوکوم (آب سیاه)

دکتر سید داوود وکیلی

ویتره ورتین / لیزر

دکتر سیدابوالقاسم آقانژاد

اوربیت و اکولوپلاستی

دکتر ضیاالدین طباطبایی محمدی

اوربیت و اکولوپلاستی

دکتر علیرضا کشتکار جعفری

اطفال و استرابیسم

دکتر علیرضا لاشئی

ویتره ورتین / لیزر

دکتر فریده رکنیان

متخصص چشم پزشکی

دکتر محمد ناصر هاشمیان

قرنیه و سگمان قدامی

دکتر محمدحسین کوچک زاده

ویتره ورتین / لیزر

دکتر محمدرضا فروتن جزی

متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا فلاح تفتی

قرنیه و سگمان قدامی

دکتر مصطفی مافی

ویتره ورتین / لیزر

دکتر مهدی حسینی تهرانی

قرنیه و سگمان قدامی

دکتر ناصح محمدی

ویتره ورتین / لیزر