داروخانه

در داروخانه بیمارستان تمامی داروهای تجویز شده از سوی چشم پزشکان به ویژه داروهای پرکاربرد پس از عمل جراحی و همچنین اقلام مربوط به مراقبت از چشم (شامل شامپو، محلول های مخصوص شستشو، قطره‌های تجویز شده، انواع مکمل ها و ….) در دسترس قرار دارند.