بینایی سنجی

بخش بینایی سنجی بیمارستان چشم رازی با بهره گیری از بروزترین تجهیزات اپتومتری نظیر:

* Oculus
* Nideh
* Topcon

با کادری مجرب آماده ارائه خدمات بینایی سنجی به مراجعه کنندگان عزیز می‌باشد.