بخش اورژانس بیمارستان

سالن انتظار
سالن انتظار
Previous slide
Next slide

بخش اورژانس بیمارستان چشم پزشکی رازی به صورت 24 ساعته در شبانه روز آماده ارائه خدمات اورژانس چشم پزشکی می‌باشد.

بخش معاینه
بخش معاینه
Previous slide
Next slide
بخش جراحی
بخش جراحی
بخش جراحی
Previous slide
Next slide