دکتر علیرضا لاشئی

فوق تخصص ویتره ورتین / لیزر

دکتر حبیب دژگاه، فوق تخصص ویتره ورتین / لیزر، با سابقه چندین ساله در اعمال جراحی و اصلاح مشکلات بینایی ......

  • دوره پزشکی عمومی 1353-1360 دانشگاه تهران
  • دوره چشم پزشکی 1363-1367 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دکتر فلوشیپ رتین 1370-1371 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • معاونت آموزشی بیمارستان فارابی (دهه هفتاد)
  • معاونت پژوهشی بیمارستان فارابی (دهه هشتاد)
  • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران 1382-1395
  • رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395 تاکنون
تخصصفلوشیب ویتره ورتین
سابقه فعالیت15 سال
روز های حضورشنبه، دوشنبه، چهار شنبه
ساعت های حضور8:00 ~ 16:00

Related projects