دکتر مژگان نوروزی

متخصص چشم پزشکی

دکتر حبیب دژگاه، پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی شیراز، تخصص چشم پزشكی از دانشگاه علوم پزشكی اهواز، فلوشیب ویتره ورتین از دانشگاه علوم پزشكی تهران/بیمارستان فارابی و آشنایی به زبان انگلیسی و عربی، با سابقه چندین ساله در اعمال جراحی و اصلاح مشکلات بینایی ......

تخصصفلوشیب ویتره ورتین
سابقه فعالیت15 سال
روز های حضورشنبه، دوشنبه، چهار شنبه
ساعت های حضور8:00 ~ 16:00

Related projects