نظرات شما برای ما ارزشمند است!

واحد رسیدگی به انتقادها به منظور ایجاد سازو کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعین، ضمن برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین واحدهای مختلف بیمارستان و مراجعه کنندگان اعم از بیماران سرپائی، بستری و همراهان به ثبت انتقادها، نوع و محل آنها پرداخته تا مشکلات و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت ارباب رجوع هستند را ریشه یابی کند.

روش های ارتباطی

تماس تلفنی با بیمارستان:

81034 (21) 98+

ارسال ایمیل:

info@razieyehospital.com

چت آنلاین:

با همکاران ما برخط گفتگو کنید!

مراجعه حضوری:

مراجعه به بیمارستان رازی

از طریق فرم زیر ما را از پیشنهادات و انتقادات خود مطلع نمایید. در اولین فرصت پیام شما بررسی و با شما در تماس خواهیم بود

فرم پیشنهادات و انتقادات

بارگذاری