راهنمای طبقات ساختمان اصلی مرکز

زیرزمین رادیولوژی، کافی شاپ، غذاخوری، سرویس بهداشتی، تجهیزات پزشكی، تاسیسات
همکف اورژانس، نگهبانی، اطلاعات
طبقه 1  پذیرش، ترخیص، آزمایشگاه، داروخانه، بهداشت
طبقه 2  مدیریت پرستاری، بخش بیماران بین الملل، مشاوره قلب *، پزشك IPD
طبقه 3  بخش جراحی چشم
طبقه 4  اتاق های عمل
طبقه 5  اتاق عمل لیزیک**،  اتاق های عمل، CSR
طبقه 6  مالی، حسابداری، سالن كنفرانس
* بیمارانی کاندید عمل جراحی که نیاز به مشاوره قلب و آزمایشات قبل از عمل دارند به اتاق مشاوره قلب مراجعه نمایند.
** بیمارانی که نیاز به عمل لیزیک  ، لازک ، فمتو لیزیک و PRK  چشم جهت رفع انواع عیوب انکساری (دور بینی، نزدیک بینی، آستیگماتیسم و … ) دارند به واحد لیزیک مراجعه نمایند.

 

 

راهنمای طبقات ساختمان مجاور (ساختمان باستان)

طبقه 1 درمانگاه
طبقه 2  اپتومتری *
طبقه 3  آنژیوگرافی چشم **، لیزر تراپی، انبار
طبقه 4  مدیریت، مدارک پزشکی
* بیماران جهت انجام اقداماتی همچون اندازه گیری دید بیمار، تجویز عینک، تعیین نمره و ویژگی های لنز (سخت و نرم) و لنز زیبایی، معاینه نوزادان و کودکان در هر سنی و تجویز عینک و درمان تنبلی چشم، تعیین وضعیت قرنیه بیمار برای عمل (لیزیک، لازک، پیوند)، تعیین وضعیت آستیگمات و توپوگرافی قرنیه و … به واحد اپتومتری مراجعه نمایند.
** بیماران جهت انجام آنژیو چشم، ICG ،OCT، اتوفلورسانس، فوندوس فتوگرافی، فتواسلیت (عکس از قرنیه چشم) و لیزر PDT به واحد آنژیوگرافی مراجعه نمایند.(معمولا برای بعضی از بیماران قبل از شروع کار، ریختن قطره در  چشم و یا تزریق دارو  انجام می شود.)