در این درمانگاه ناهنجاری ها، صدمات و آسیبهای وارد شده به پلکها، مجرای اشکی و کاسه چشم مورد معاینه، تشخیص و تعیین پروتوکل درمانی قرار می گیرند.

این معاینات شامل بررسی های قبل و بعد از عمل جراحی می شود.

در درمانگاه جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم بیمارستان فوق تخصصی چشم رازی مواردی از قبیل کودکان وبالغینی که دچار ناهنجاری های ژنتیکی پلکها و ابروها هستند و نیز ناهنجاری های ناشی از سن، صدمات و یا جراحی های قبلی مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین جراحان ما عملهای متعدد زیبائی نواحی اطراف چشم از جمله ترمیم ناهنجاری پلکها (بلفاروپلاستی) و تزریق بوتوکس برای برطرف سازی چین وچروک را در این درمانگاه هنرمندانه طراحی وبرنامه ریزی می کنند.

بررسی و تصمیم گیری در خصوص مواردی از قبیل

  • تخلیه چشم
  • صدمات پلک و کاسه چشم
  • پلک زدنهای ناخواسته
  • چرخش لبه پلکها به داخل (انتروپیون)
  • چرخش لبه پلکها به خارج (اکتروپیون)
  • افتادگی پلک
  • ترمیم کانال اشکی
  • برداشتن تومورهای پلک
  • و دیگر موارد مشابه

نیز در این درمانگاه انجام می پذیرد.