خدمات بستری بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی رازی

خدمات بستری شامل :

  1. جراحیهای قرنیه و سگمان قدامی (پیوند قرنیه، آرتیزان، کراتکتومی، گذاشتن-تعویض یا جابجایی لنز، تتوئینگ، کنژکتیوپلاستی، LRI)
  2. جراحیهای شبکیه و زجاجیه (تزریق آواستین، آیلیا، ویترکتومی، تزریق تعویض یا خروج سیلیکون، باکل، دکلمان)
  3. کاتاراکت (آب مروارید)
  4. گلوکوم، والواحمد، فیلترینگ، ترابکولکتومی، نیدلینگ
  5. جراحی های پلک ومجاری اشکی (زیبایی و ترمیمی)، DCR، تخلیه چشم، تومورهای چشمی
  6. استرابیسم- تنبلی چشم (بزرگسالان و کودکان)
  7. معاینه زیر بیهوشی
  8. اعمال جراحی اورژانسی چشم (جسم خارجی- تروما و سوختگی)