توپوگرافی (نقشه خوانی قرنیه)

دستگاه توپوگرافی به بررسی وضعیت قرنیه بیماران قبل و بعد از اعمال جراحی عیوب انکساری می­پردازد. در این روش، با فرستادن حلقه ­های نورانی بر روی سطح قرنیه و سپس دریافت بازتاب این پرتوها و تحلیل آنها می­توان اختلالاتی مانند قوز قرنیه، اسکار (جای زخم) و انحنای قرنیه را تشخیص داد. به همین دلیل، توپوگرافی یکی از اساسی­ترین آزمون­های پیش از اعمال جراحی عیوب انکساری جهت تشخیص بیماری­های احتمالی انحنای قرنیه است. حتما قبل از لیزیک لازک و موارد مشابه این عکسبرداری توسط اپتومترهای مجرب رازی انجام میگیرد…