آنژیوگرافی

بررسی عروق شبکیه و مشیمیه به کمک دو روش آنژیوگرافی فلوئورسئین و آنژیوگرافی ICG در بیمارستان فوق تخصصی رازی انجام می­ گیرد.

برای انجام این آزمون، ماده مخصوصی با داخل ورید بازوی بیمار تزریق می­شود، سپس با کمک دوربین این دستگاه، از قسمت خلفی چشم عکسبرداری میشود.

این بررسی در بسیاری از بیماری­های مهم شبکیه مانند رتینوپاتی دیابتی و نیز تخریب وابسته به سن ماکولا، بیماری­های انسدادی عروقی مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه مفید است.

به علاوه امکان تهیه فیلم ویدئویی از مراحل مختلف نفوذ دارو در شبکیه و مشیمیه در این بیمارستان وجود دارد.