جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

در این درمانگاه ناهنجاری ها، صدمات و آسیبهای وارد شده به پلکها، مجرای اشکی و کاسه چشم مورد معاینه، تشخیص و تعیین پروتوکل درمانی قرار می گیرند.

این معاینات شامل بررسی های قبل و بعد از عمل جراحی می شود.

در درمانگاه جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم مواردی از قبیل کودکان وبالغینی که دچار ناهنجاری های ژنتیکی پلکها و ابروها هستند و نیز ناهنجاری های ناشی از سن، صدمات و یا جراحی های قبلی مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین جراحان ما عملهای متعدد زیبائی نواحی اطراف چشم از جمله ترمیم ناهنجاری پلکها ( بلفاروپلاستی) و تزریق بوتوکس برای برطرف سازی چین وچروک را در این درمانگاه هنرمندانه طراحی وبرنامه ریزی می کنند.

بررسی و تصمیم گیری در خصوص مواردی از قبیل تخلیه چشم، صدمات پلک و کاسه چشم، پلک زدنهای ناخواسته، چرخش لبه پلکها به داخل ( انتروپیون) و یا خارج (اکتروپیون)، افتادگی پلک، ترمیم کانال اشکی و برداشتن تومورهای پلک و دیگر موارد مشابه نیز در این درمانگاه انجام می پذیرد.