دکتر حیدر امینی

پزشک عمومی از دانشگاه تهران

متخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان فارابی

فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص گلوکوم- محقق در زمینه درمانهای نوین بیماری آب سیاه

عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا (AAO)

عضو انجمن چشم پزشکی ایران IRSO

عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری آمریکا (ASCRS)

عضو انجمن گلوکوم ایران