دکترعلیرضا کشتکار جعفری

پزشک عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 1352

متخصص چشم پزشکی در سال 1369

فلوشيپ خود را در رشته چشم‌پزشكي اطفال و استرابيسم دانشگاه علوم پزشكي تهران ۱۳۷۲

عضو هيئت علمي گروه چشم پزشكي در بخش استرابيسم بيمارستان فارابي

استاد تمام چشم پزشکی دانشگاه تهران

رئیس بخش استرابیسم دانشگاه تهران

معاونت آموزشی بیمارستان فارابی

عضو هیات ممتحنه امتحانات تخصصی چشم کشور

کارشناس جرائم پزشکی

عضو کمیته های مختلف علمی، پژوهشی درمانی و اخلاق در بیمارستان فارابی