دکتر خلیل حمزه دوست

متخصص چشم پزشکی از دانشگاه تهران

فوق تخصص اوربیت و اکولوپلاستی

عضویت بیست و پنج سال در انجمن اوربیت و پلک و مجاری اشکی (بلفاروپلاستی) بیمارستان فارابی