دکتر ضیاالدین طباطبایی محمدی

دکترای پزشکی از دانشگاه تهران

متخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فلوشیپ اکولوپلاستی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- استاد تمام

معاونت آموزشی گروه

عضو هیات مدیره بورد و پری بورد تخصصی چشم

عضویت در کمیسیون ماده 20 دانشگاه تهران

عضو شورایعالی پزشکی دانشگاه و وزارت بهداشت

پزشک معتمد دانشگاه علوم پزشکی