دکتر علیرضا فروتن

پزشکی عمومی در سال ۱۳۶۰ در دانشگاه تبریز

دوره تخصصی چشم دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۶۷

فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی از دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان لبافی نژاد در سال ۱۳۶۸

سرپرست بخش چشم بیمارستان لبافی نژاد

دوره تکمیلی جراحی رفراکتیو از Donkey Eye Institute دانشگاه U.S.C کالیفرنیا

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارائه مقاله برتر هشتمين کنگره سراسری چشم پزشکی ايران سال ١٣٧٧  بررسی تيولوژيک زخمهای قرنيه و اثرات آن