اعضا هیات مدیره

 • دكتر محمدرضا فلاح تفتی

   

  دكتر محمدرضا فلاح تفتی رئیس هيات مديره
 • دكتر عليرضا لاشيئي

  دكتر عليرضا لاشيئي عضو هيات مديره

 • علی ساعدی

   

  علی ساعدی مدیریت عامل


 •  

  دكتر سيدمحمدناصر هاشميان نايب رئیس هيات مديره

 • دكتر حيدر اميني  عضو هيات مديره


 •  

  دكتر رضا زارعي  عضو هيات مديره

 •        

دکتر سیدخلیل حمزه دوست 

دكتر خليل حمزه دوست   بازرس