اعضا هیات مدیره

 • دكتر محمدرضا فلاح تفتی

   

  دكتر محمدرضا فلاح تفتی رئیس هيات مديره
 • دكتر عليرضا لاشيئي

   

  دكتر عليرضا لاشيئي نائب رئيس هيات مديره
 • علی ساعدی

   

  علی ساعدی مدیریت عامل
 • دكتر سیدمحمدناصر هاشميان

   

  دكتر سیدمحمدناصر هاشميان عضو هیات مدیره
 • دكتر محمدمسعود پناهی

   

  دكتر محمدمسعود پناهی عضو هیات مدیره
 • دکتر سیدضیاالدین طباطبایی محمدی

   

  دکتر سیدضیاالدین طباطبایی محمدیعضو هیات مدیره
 • دکتر سیدخلیل حمزه دوست

   

  دکتر سیدخلیل حمزه دوستبازرس